Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, týden, sociální služby
Rainbow page separator

Do Týdne sociálních služeb se zapojí i Žďárští

Úterý, 4. října 2011

Žďár nad Sázavou/ Od pondělí 10. října do neděle 16. října 2011 bude trvat Týden sociální služeb. Do celostátní akce, která se koná již potřetí, se zapojí také Žďárští, konkrétně příspěvková organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Uprostřed týdne, tedy ve středu 12. října, se otevřou dveře všech zařízení, která tato organizace provozuje. Veřejnost si je bude moci nejenom prohlédnout, ale také se zeptat pověřených pracovníků na věci, které ji zajímají. A jaká sociální zařízení vlastně mohou lidé ve vymezený den navštívit? Den otevřených dveří se týká Domova pro seniory – Domu klidného září, který sídlí ve žďárské ulici Okružní, Domova se zvláštním režimem – Seniorpenzionu  Fit na ulici Horní nebo Domu s pečovatelskou službou v ulicích Libušínská a Haškova. Dále si veřejnost může prohlédnout Denní stacionář pro mentálně postižené, jež lze najít ve žďárské ulici Haškova, či Azylovou ubytovnu pro muže na ulici Brodská. Posledním zařízením, které se do Týdne sociálních služeb zapojí, je Denní centrum pro děti, jež se nachází v ulici Okružní společně s ambulantní a terénní sociální službou.
Sociální služby, souhrn odborných činností, využívá v České republice (ČR) kolem sedmi set tisíc klientů. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Týden sociálních služeb pravidelně vyhlašuje společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí s cílem představit široké veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci desetitisíců zaměstnanců sociálních služeb, kteří pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vyloučením. A to formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.