Rainbow page separator

Do ulic s rodinnými domky popeláři zajíždí po dvou týdnech

Středa, 9. Září 2020

Žďár nad Sázavou / Zkušební svoz komunálního odpadu ve čtrnáctidenních intervalech se začátkem září odstartoval v některých lokalitách Žďáru nad Sázavou. Konkrétně se jedná o ulice s rodinnými domy ve Žďáře nad Sázavou 2, 3, 5, 6 a 7. Do té doby tam byl běžný svoz komunálního odpadu jedenkrát týdně, což stále zůstává v ulicích s bytovými domy, kde lidé nemají vlastní popelnice. V původním týdenním intervalu je i nadále vývoz popelnic ve Žďáře nad Sázavou 1 – centru města. Pokud rodina z různých důvodů produkuje více nevytříditelného komunálního odpadu, může si zakoupit další popelnici, která bude rovněž v rámci dvoutýdenních svozů vyvezena. Stejně tak je stále možné město požádat o umístění biopopelnice či domácí kompostér. Vyhodnocení nového systému svozu proběhne ještě před začátkem zimy; podle výsledků pak bude nastavený další režim.
V oblastech města, kterých se změna dotkne, se začaly popelnice vyvážet v sudé týdny vždy v úterý (rodinné domy ve Žďáře nad Sázavou 2, 3, 5 a osada Stržanov) a ve středu (rodinné domy ve Žďáře nad Sázavou 6 a 7 a osady Veselíčko a Radonín).
Důvodem změny četnosti svozu komunálního odpadu je příprava na konec skládkování komunálního odpadu, jenž byl posunut na rok 2030, včetně předcházení vzniku zbytečných odpadů. S tím je spojena i výše poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu pro obyvatele Žďáru, který je již řadu let 580 korun za osobu a rok.