Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, křesťané, setkání
Rainbow page separator

Do Žďáru se příští rok sjedou mladí křesťané

Čtvrtek, 26. května 2011

Žďár nad Sázavou/ Mladí věřící lidé z celé České republiky se příští rok v létě sjedou do Žďáru nad Sázavou. Právě [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to okresní měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to bylo [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž ten[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tokrát zvoleno jako nejvhodnější mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to pro konání již pátého Celostátního setkání křesťanské mládeže. Termín, který byl už zveřejněn, říká, že tisíce věřících zamíří do Žďáru nad Sázavou pravděpodobně v době od 14. do 19. srpna 2012. Mottem setkání bude ten[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to rok parafráze úryvku z listu Svatého Pavla Galaťanům: „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“(Gal 5,22). Setkání bude také zaměřeno na svá[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tost biřmování a působení Ducha svatého v životě mladého člověka. I ten[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tokrát se křesťané ze všech koutů republiky mohou těšit na nejrůznější besedy, přednášky a bohatý doprovodný program.

O konání akce už bylo informováno také vedení okresního města. Na setkání se [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž bude muset Žďár pochopitelně důkladně připravit, pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tože počet lidí v ulicích města se během něj výrazně navýší. A vzhledem k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu, že se má akce konat v létě, je také pravděpodobné, že její účastníci budou uby[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}továni v prázdných budovách žďárských škol. Vedení města má s konáním takového[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to sjezdu ale už bohaté zkušenosti. Třetí ročník celostátního setkání se [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž tady konal již jednou, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to v roce 2002.