Rainbow page separator

Dobrovolné šití roušek je důležité a má podporu radnice

Pátek, 27. Březen 2020

Radnice města vítá vzniklou občanskou iniciativu, dobrovolného šití roušek do boxu, před Poliklinikou. Tato iniciativa je materiálně a finančně podporována Žďárským průvodcem, žďárskou společností NOBIS Lékárny a.s., oficiálním partnerem Polikliniky, dále se společností Vylen s.r.o., paní Veronikou a dalšími, kteří mají chuť za současné situace pomáhat.

Zároveň však musíme říci, že nás velice mrzí negativní reakce některých našich spoluobčanů na situaci, kdy zrovna nejsou v boxu dostupné roušky. Naše činnost je dobrovolná, děláme vše, co je v našich silách (především šití se někdy provádí až do pozdních nočních hodin), aby byl dostatek roušek.

„Nesmírně si vážím všech dobrovolnických aktivit Žďáráků a vlny solidarity mezi lidmi v těchto těžkých časech. Roušky potřebujeme a nejspíš ještě dlouho potřebovat budeme. Bohužel se stále nedostává na všechny, ale to rozhodně není důvod být na dobrovolníky rozezlený, tohle mě poněkud mrzí, že někteří lidé reagují rozezleně na ty, co pomáhají. Ale chápu, že řada lidí se cítí nejistě a cítí úzkost. Všem, co se zapojují, patří veliký dík! Držte se, jste skvělí!,“ dodává starosta Martin Mrkos.

Pokud má někdo skutečně zájem o spolupráci a má chuť v této nelehké době přidat ruku k dílu, velice rádi dotyčného nebo dotyčnou přivítáme v našich dobrovolnických řadách. Nabídku pomoci pište prosím ve zprávě zde na fb nebo na e-mail info@zdarskypruvodce.cz.
Děkujeme zároveň všem ostatním, kteří se podobnou činností také zabývají. Roušek je stále málo a budou ještě hodně dlouho potřeba.