Rainbow page separator

Dobrovolníci budou obnovovat vytěžené lesy v okolí ‚skihotelu‘

Úterý, 19. dubna 2022

Nové Město na Moravě / U Hotelu Ski, případně v místě zvaném U Buku se v pátek 22. dubna o půl čtvrté odpoledne sejdou zájemci, kteří se chtějí zúčastnit sázení stromků v novoměstských lesích. Sazeničky budou připraveny podle počtu nahlášených účastníků akce, kteří si s sebou mají vzít pracovní rukavice a také špekáčky k opečení, protože po skončení práce se počítá s pálením ohně.
Po vytěžení dřeva napadeného kůrovcem vznikly v městských lesích rozsáhlé holiny, které už nebudou zalesněny především smrkovými monokulturami, jako tomu bylo dříve. Novoměstská radnice k tomuto účelu hodlá využít na sto tisíc připravených sazenic – mimo smrky se jedná rovněž o modříny, buky, javory, olše a duby.