Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, Kambala, dobrovolníci
Rainbow page separator

Dobrovolníci Kambaly odpracovali zhruba čtrnáct tisíc hodin

Sobota, 29. Září 2012

kambala-charitaŽďár nad Sázavou / Další dobrovolnický rok v Kambale je na začátku. Stejně jako žáci a studenti škol, tak i dobrovolníci Kambaly nejvíce pracují právě v průběhu školního roku. A tak je září tradičně spojeno mimo jiné i se vstupem a zaškolováním nových dobrovolníků do zařízení, uzavíráním nových dohod se stávajícími dobrovolníky, hodnocením činnosti dobrovolníků a se zpracováváním dat předchozího roku.

Jaké důležité události přinesl dobrovolnický rok 2011/2012?

Během roku byl realizovaný již počtvrté projekt Mládí v akci, kterým dobrovolníci bavili uživatele služeb svými drobnými zábavnými programy.

Do paměti veřejnosti, dobrovolníků i zaměstnanců se vryla Tříkrálová sbírka 2012 se svým neuvěřitelným výtěžkem 2 292 050 Kč.

Počátek roku 2012 je v důsledku změn v legislativách zákona spojován s podepsáním smlouvy o zařazování osob ve veřejné službě mezi Oblastní charitou Žďár nad Sázavou a Úřadem práce do našich služeb a spolupracujících organizací. „Od počátku roku tak 16 občanů pracujících v Oblastní charitě nebo spolupracujících organizacích pomohlo a odpracovalo bezmála 1600 hodin ve veřejné službě a někteří z nich se rozhodli pokračovat v činnosti už jen jako dobrovolníci,“ sdělila Ing, Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.

Během dobrovolnického roku pomáhalo svými skutky nejen v Charitě, ale i ve spolupracujících organizacích 83 dobrovolníků pod dobrovolnickou dohodou, přibližně 1700 jednorázových dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 14 358,5 hodin. Pod těmito čísly je ukryto mnoho dobrých lidí, kteří se nebojí vystoupit z řady a chvíli svého volného času věnovat druhým.

Dobrovolnické centrum se mimo veřejnou či dobrovolnickou službu zabývá také realizací humanitární pomoci v okrese Žďár nad Sázavou. Centrum zajišťuje pravidelnou dodávku potravin z potravinové banky z Rajhradu do Azylového domu ve Žďáře nad Sázavou a Občanského sdružení Ječmínek. Dle potřeby poskytovalo mimořádně na základě stanovených podmínek drobnou materiální pomoc sociálně potřebným lidem.

V podzimních měsících letošního roku se Kambala zaměřuje na nábor dobrovolníků. V současné době hledá dobrovolníky ze Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí, Bystřice nad P. a okolí, kteří chtějí uplatnit své schopnosti, charisma, jsou starší 15ti let, pojmou svou činnost zodpovědně a s radostí. O činnosti a aktuální nabídce centra se zájemci mohou informovat na internetových stránkách www.kambala.zdarsko.cz.

Autorka tiskové zprávy: Mgr. Michaela Mahlová, koordinátorka dobrovolníků, Tříkrálové sbírky, humanitární pomoci a veřejné služby na území Oblastní charity Žďár nad Sázavou