Počítky, pocitky, aktuality, dobrovolníci
Rainbow page separator

Dobrovolníci odpracovali více než třináct tisíc hodin

Pondělí, 21. Leden 2013

Počítky / Sdružení Krajina z Počítek nedaleko Žďáru nad Sázavou se za poslední tři roky v rámci projektu Stopa v přírodě podařilo uskutečnit celkem 88 akcí pro veřejnost. Jejich cílem byla různá forma ochrany přírody, jako je například sběr odpadků, výsadba dřevin či další podobné aktivity. Pořadateli akcí se staly různé neziskové společnosti, Sdružení Krajina činnost financovalo prostřednictvím peněz získaných z grantů či z darů.

„Hlavním donátorem, z jehož prostředků byly hrazeny akce v roce 2012, se stala společnost RWE,“ uvedl Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Akcí pro veřejnost se zúčastnilo 3297 osob, které při nich odpracovaly 13 684 hodin dobrovolné práce ve prospěch krajiny a přírody.

Kromě práce dobrovolníků pomohl i výtěžek veřejné sbírky Stopa v přírodě. V ní se za tři roky podařilo nashromáždit celkem 129 410 korun, které jsou určeny na péči o podmáčené louky. Ročně Sdružení Krajina ručně v kraji pokosí na 150 hektarů podmáčených luk. Sbírka zároveň umožnila vznik fondu, jehož výnosy budou k péči o louky v budoucnu sloužit. Původní sbírka byla uzavřena koncem minulého roku, letos však bude otevřena další, která již podle nové legislativy může fungovat po dobu neurčitou.