Tříkrálová sbírka 2015
Rainbow page separator

Dobrovolnické centrum Kambala připravuje další ročník Tříkrálové sbírky

Sobota, 15. listopadu 2014

Tříkrálová sbírka 2015

Není tomu tak dlouho, co se v Kambale – dobrovolnickém centru, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, ladily poslední drobnosti pro zdárné ukončení Tříkrálové sbírky roku 2014. Čas neúprosně plyne a příprava sbírky roku následujícího je již v plném proudu.

O jaké sbírce je tu vlastně řeč? Tříkrálová sbírka je dobročinnou sbírkou s patnáctiletou tradicí, kterou na území okresu Žďár nad Sázavou realizuje dobrovolnické centrum Kambala. „Nejde o pouhé vybírání peněz na dobročinné projekty, ale o šíření tradice Tří králů doplněné různorodými doprovodnými akcemi. K dobré přípravě využívá Kambala pomoci svých dobrovolníků i jednorázových pomocníků. Sbírka totiž zasahuje do 81 obcí a měst v našem okolí,“ sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.
Dobrovolnické centrum Kambala však nefunguje jenom v zimě, ale po celý rok. Dobrovolníci pomáhají ve spolupracujících organizacích s péčí o uživatele, administrativní či technickou pomocí. Každé zařízení je specifické svým zaměřením a věkovým spektrem, proto si zájemci o dobrovolnou činnost mohou vybrat z široké škály aktivit. Svou přítomností na zařízení pomáhají ke zkvalitnění služby, jelikož za uživateli dochází pravidelně a tak s nimi tráví smysluplně volný čas. V rámci dobrovolnického centra je realizován projekt „Mládí v akci“, kdy si skupina dobrovolníků vytvoří zábavný či tvůrčí program dle věku zájemců. V blízké době chystá skupina děvčat předčítání pro seniory s doprovodem zpěvu ve žďárské knihovně M. J. Sychry.

Autor tiskové zprávy: Veronika Dobrovolná, koordinátorka dobrovolnického centra a Tříkrálové sbírky