Rainbow page separator

Dobrovolným hasičům pomohou dotace na opravu techniky

Sobota, 15. Březen 2014

Vysočina / Už v příštím roce by mohly obce na Vysočině čerpat krajské dotace na opravy a repasování mobilní požární techniky, například na opravy cisternových automobilních stříkaček. „Cílení dotace iniciovaly samy obce, které jsou si, stejně jako my, vědomy, že základním předpokladem pro zajištění akceschopnosti jednotek dobrovolných hasičů je spolehlivá technika,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Kraj chce dotaci nabízet ve dvouletých cyklech, tak aby měly obce dostatek času na podání žádosti, připravily své rozpočty a měly čas na výběr dodavatele, realizaci projektu a jeho vyúčtování. Na opravy požární techniky by mohl Kraj Vysočina v příštím roce uvolnit zhruba 1,5 milionu korun. Konečná částka se však bude odvíjet od zájmu obcí.
Dotace na opravy požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů se týkají asi 150 obcí v kraji, jejichž jednotky jsou zařazeny do plánu plošného pokrytí. Jedná se hlavně o jednotky předurčené k zásahům společně s profesionálními hasiči.
Dotace na jeden projekt bude činit 50 procent nákladů, avšak maximálně 250 tisíc a minimálně 150 tisíc korun.