voda, vrt
Rainbow page separator

Dodávku pitné vody posílí další vrty

Neděle, 6. Červenec 2014

Sněžné / Ke zlepšení zásobování pitnou vodou ve Sněžném poslouží dva osmdesátimetrové posilovací vrty. Městys získal rovněž dotaci na projektovou dokumentaci na vystrojení těchto vrtů, aby mohly být napojeny na vodojem a začaly sloužit svému účelu.
Sněžné má rovněž požádáno o finanční podporu na nový průzkumný
vrt na budoucí dodávku pitné vody pro dva bytové domy, které stojí na Buchtově kopci. Nyní jsou zásobovány z léčebny, ale vzhledem k tomu, že je zařízení uzavřeno a veškeré náklady na vzorky a provozování jsou rozúčtovávány pouze na bytové domy, platba vychází příliš vysoká. Dotace na samostatný vrt, který by se nacházel v blízkosti domů na obecním pozemku, může činit až devadesát procent potřebné částky.
Sněženští mají rovněž připravenu projektovou dokumentaci na rekonstrukci tamního vodovodu, zatím ale nebyl vypsán vhodný dotační titul.