Rainbow page separator

Domácí hospicovou péči částečně podpoří zdravotní pojištění

Středa, 22. Listopad 2017

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Nové Město na Moravě / Od ledna v seznamu výkonů hrazených ze zdravotního pojištění přibudou možnosti úhrady specializované paliativní péče, takzvaných mobilních hospiců. Poslední tři roky běžel pilotní projekt ve spolupráci s VZP a ministerstvem zdravotnictví. Kraje nově budou moci vypsat výběrová řízení na tento typ péče a úspěšná zařízení pak uzavřít smlouvy s pojišťovnami. Vyplývá to ze zprávy České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Fóra mobilních hospiců. Dosud bylo poskytování domácí hospicové péče zcela závislé na veřejných sbírkách, darech nadačních fondů a dotacích krajů a obcí; nyní bude jenom částečně.
„Věřím, že naše zkušenosti v pilotním projektu získané a změny, které bylo nutné v souvislosti s tím provést, jsou dobrým základem pro to, abychom uspěli jak v nezbytných krajských výběrových řízeních, tak v následných jednáních o úhradách se všemi zdravotními pojišťovnami,“ informoval ředitel novoměstského Domácího hospice Vysočina Petr Havlíček. Toto zařízení mobilní paliativní péči určenou umírajícím a pomoc jejich rodinám poskytuje už třináctým rokem.