Rainbow page separator

Domácnosti se na novou kanalizaci musí napojit do konce roku

Pondělí, 26. Říjen 2015

Svratka / Nejpozději do konce roku jsou obyvatelé Svratky povinni připojit svoje domácnosti k nové kanalizaci, která byla ve městě vybudována ve dvou etapách v předešlých letech. Na konci letošního prosince totiž vyprší povolení vypouštět splašky původní kanalizací, a pak už se budou odvádět jen novými kanály do nedávno zbudované čistírny odpadních vod.
„Dnem 31. prosince 2015 skončí platnost povolení k vypouštění splašků původní kanalizací. Tato nadále bude sloužit pouze k vypouštění vod dešťových či drenážních. Vypouštění znečištěných odpadních vod volnými vyústěními přímo do toku řeky není v souladu se zákonem o vodách,“ informoval starosta Svratky František Mládek. Připojení jednotlivých domácností na novou kanalizaci budou postupně kontrolovat zaměstnanci Vodárenské akciové společnosti.
Ne všichni obyvatelé už městu stihli uhradit poplatek ve výši patnáct set korun za domovní přípojku ke kanalizaci. Tito lidé tak mohou učinit rovněž nejpozději do konce letošního roku.