Rainbow page separator

Domky na Klafaru budou klientům k dispozici po Novém roce

Středa, 26. srpna 2020

Žďár nad Sázavou / Ve fázi vnitřních úprav a dokončování venkovních terénních prací se nachází výstavba dvou bezbariérových domků pro klienty křižanovského Domova Kamélie, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, ve žďárské ulici U Křížku v lokalitě Klafar. Po kolaudaci dojde ještě k vybavení domků vnitřním zařízením. „Až poté budou moci klienti změnit adresu. Bylo by hezké, kdyby vánoční svátky mohli oslavit již v novém, ale s ohledem na nutnost pomalejší, především ohleduplné integrace je spíše pravděpodobné, tam začnou bydlet nejdříve po Novém roce,“ vyjádřil se náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Výstavba byla naplánována v rámci již započatého procesu transformace Domova Kamélie, přičemž v domcích bude žít celkem dvanáct lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž zdravotní stav však nevyžaduje, aby museli svůj život trávit v ústavu. V jednom z domků bude umístěna domácnost pro šest klientů, kteří potřebují střední a vysokou míru podpory, v druhém domě pak půjde o tři domácnosti se službou chráněné bydlení – půjde o jednu domácnost pro čtyři klienty a dvě domácnosti pro jednoho klienta s nízkou nebo střední mírou podpory. Do nových domků se v první řadě nastěhují klienti domova, kteří pocházejí ze Žďáru nad Sázavou, případně tam mají vazby na svoji původní rodinu. V minulých letech už podobné domky ve formě malých domácností a pod dohledem odborného personálu v rámci transformace sociálních služeb vznikly v řadě měst a obcí žďárského okresu.