Mitrov, aktuality, hodnocení, hvězdičky
Rainbow page separator

Domov pro seniory v Mitrově dostal čtyři hvězdičky z pěti

Čtvrtek, 14. Únor 2013

Mitrov / Domov pro seniory v Mitrově na Bystřicku se stal držitelem čtyř hvězd z pěti možných v certifikované oblasti péče v rámci hodnocení Značka kvality v sociálních službách. Tento certifikát je platný tři roky, poté dojde k opakovanému hodnocení zařízení. V budoucnu se zaměstnanci domova budou snažit získat ocenění i v dalších oblastech, například v kategoriích stravování, partnerství, ubytování, kultura a volný čas – současné ocenění je pro ně závazkem k udržení poskytování vysoké úrovně péče.

Značka kvality v sociálních službách poskytuje jak samotným seniorům, tak i jejich rodinným příslušníkům informaci o tom, jakou kvalitu života mohou v daném domově očekávat.

Systém udělování značek kvality je podobný typu hodnocení hotelů a všechny důležité aspekty pobytu v zařízení se hodnotí výhradně z pohledu samotného seniora, případně uživatele dané sociální pobytové služby. Hodnocení provádí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.