Rainbow page separator

Dotace mají podpořit čistírnu vod, kompostéry i sběrný dvůr

Pátek, 21. Říjen 2016

Sněžné

Sněžné / O tři dotace se v blízké době chystají žádat ve Sněžném. První je z operačního programu Životní prostředí a měla by posloužit na dovybavení sběrného dvora o velkoobjemové kontejnery a váhu na vážení dovezeného odpadu a rozšíření počtu nádob na tříděný odpad a bioodpad. Další finanční podporu by Sněženští rádi získali rovněž z operačního programu Životní prostředí, a to na kompostéry, kdy je plánován jeden kompostér pro každou nemovitost v městysi.
Třetí žádost o dotační příspěvek, tentokrát krajský, připravuje Sněžné v souvislosti s rekonstrukcí čistírny odpadních vod. „Tato rekonstrukce je potřebná nejen z důvodu instalace jiné technologie provzdušňování, zejména z hlediska nákladů na elektrickou energii, ale také z důvodu únavy materiálu. V létě totiž přestalo provzdušňování fungovat a musela být vyměněna ložiska v turbíně,“ připomněla starostka Sněžného Anna Havlíková.