Rainbow page separator

Dotace opět podpoří zlepšení života ve vyloučené lokalitě

Sobota, 25. července 2020

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Dotace ve výši 5,4 milionu korun podpoří projekt nazvaný Cesta k lepšímu bydlení II, který je zaměřený na zvyšování kvality života a bezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě Žďár nad Sázavou 3 – Stalingrad, ale i v dalších místech se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením. Projekt byl zahájen 1. července a potrvá do konce června roku 2022. Žďárská radnice se na něm podílí pětiprocentní částkou, která činí 272 tisíc korun.

Jedná se o terénní program, který bude i nadále podporovat obyvatele městských bytů v dotčené lokalitě, jenž jim poskytuje pomoc při řešení nepříznivé životní situace. Stejně tak bude zachována funkce domovníka-preventisty organizujícího tamní obyvatele ke společným aktivitám vedoucím ke zvelebování lokality a odstraňování problémů s občanským soužitím. Součástí je rovněž podpora bytové politiky ze strany města prostřednictvím pozice konzultanta bydlení. Projekt zahrnuje také již řadu let osvědčené asistenty prevence kriminality, jejichž působením v lokalitě dochází k eliminaci drobných krádeží a konzumace alkoholu i návykových látek na veřejnosti.