Rainbow page separator

Dotace podpoří vzhled domů, které nejsou v památkové zóně

Úterý, 16. Květen 2017

Peníze, papírové bankovky

Nové Město na Moravě / Do konce července je možné žádat o dotaci, kterou novoměstská radnice vyhlásila na zlepšení estetického vzhledu bytových a rodinných domů, jež mají pro město zvláštní kulturní, historický a estetický význam, avšak nejsou podpořeny z programu regenerace městských památkových zón.
Harmonogram je naplánován tak, že žadatelům, kteří odevzdají svoji žádost o finanční podporu do 19. května, bude o přidělení dotace rozhodovat zastupitelstvo v červnu. Ostatní žádosti o příspěvek odevzdané později budou projednávány až v září.
Podrobné informace o dotačním titulu je možné nalézt na webu www.radnice.nmnm.cz, případně zjistit u vedoucího finančního oddělení novoměstského městského úřadu.