Rainbow page separator

Dotace podpoří zrestaurování dveří i obnovu měšťanského domu

Středa, 14. Březen 2018

Jimramov

Jimramov / Dotaci ve výši 200 tisíc korun z ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 získal Jimramov. Poputují na obnovu dvou tamních nemovitých kulturních památek. Dotaci ve výši 49 tisíc korun získá jimramovský farní sbor Českobratrské církve evangelické na zrestaurování vstupních dvoukřídlých dveří toleranční modlitebny včetně ostění, přičemž celkové náklady činí 61 018 korun.
Zbývajících 151 tisíc korun z dotace bude přiděleno společnosti BERA, a to na stavební úpravu objektu číslo 40 na náměstí. V tomto případě se jedná o výměnu střešní krytiny měšťanského domu a přilehlých hospodářských budov včetně oplechování a žlabů, umístění střešních výlezů, omítnutí komínů, repase vikýřů a umístění dřevěných sněhových zábran. Celkové náklady jsou vyčísleny na 708 484 korun. Zároveň jimramovští zastupitelé schválili podání žádosti na ministerstvo kultury o navýšení dotace z rezervního fondu.