Rainbow page separator

Dotace pro sport a volný čas podpoří mládež

Pátek, 1. Duben 2016

Žďár nad Sázavou / Z finanční podpory v dotačních programech Sport 2016 a Volný čas 2016 se mohou těšit její příjemci. Cílem dotačního programu Sport 2016 je podpora rozvoje sportovních aktivit ve městě se zaměřením na děti a mládež. V tomto dotačním programu bylo mezi žadatele letos rozděleno tři a půl milionu korun; nejvíce získal FC Žďas Žďár nad Sázavou, a to 507 700 korun.
Program Volný čas 2016 pro podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže, místních a regionálních sdružení byl rozdělen v celkovém objemu 200 tisíc korun a pomohl čtrnácti příjemcům.
Pro letošní rok byly zastupitelstvem schváleny také další tři dotační programy – Kultura 2016 s 900 tisíci korunami, Organizovaný sport dospělých 2016 s 900 tisíci a Sportoviště 2016 v objemu milion a sedm set devadesát tisíc korun. Tento program je zaměřen na podporu činnosti žďárských tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Žadatelé o dotace budou o výsledcích vyrozuměni v průběhu dubna.