Rainbow page separator

Dotační peníze podpoří činnost mládeže

Středa, 13. Květen 2015

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Sto tisíc korun činí příspěvek města, který schválili žďárští zastupitelé pro projekt Mládež kraji, jejž vyhlásila Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina. Dalších sto tisíc korun na tento projekt spojený s činností mladých lidí ve městě věnovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Dotační peníze mohou využít neorganizované skupiny mládeže ve věkovém rozpětí 15 až 26 let ve městě pro své konkrétní nápady, jak zlepšit život ve svém okolí.
Náměty spojené s využitím dotačního titulu je možné podávat ve všech oblastech, maximální výše příspěvku činí třicet tisíc korun.