Rainbow page separator

Dotační programy podpoří kulturu, sport i volnočasové aktivity

Pondělí, 14. Listopad 2016

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Pět dotačních programů na příští rok na doporučení radních schvalovali žďárští zastupitelé.
V programu s názvem Kultura 2017 tak bude v příštím roce úspěšným žadatelům na pořádání různých kulturních akcí a podobných aktivit z peněz města rozděleno celkem 850 tisíc korun.
Finanční částka ve výši 290 tisíc korun je vyčleněná pro dotační program Volný čas 2017. Na Sport 2017 žďárská radnice počítá s celkem 3,7 milionu korun a pro Organizovaný sport dospělých s osmi sty tisíci. Na dotační program Sportoviště 2017 bude v rozpočtu alokována finanční částka ve výši 1,79 milionu korun.