Rainbow page separator

Dotazník k sociálním službám je možné vyplnit do konce března

Neděle, 10. března 2024

Nové Město na Moravě / Na pět otázek souvisejících se sociálními službami na Novoměstsku mohou lidé do konce března odpovědět prostřednictvím ankety novoměstské radnice. Jejich odpovědi a náměty poslouží při aktualizaci akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2025. Tento plán doplňuje komunitní plán sociálních služeb Nového Města na Moravě, je spojený s dotační politikou města a každoročně reaguje na aktuální potřeby obyvatel Nového Města a jeho spádové oblasti. 

Anketní lístek je k dispozici například v březnovém zpravodaji města a vyplněný se dá odevzdat v podatelně, případně je k vyplnění elektronicky přes web města, anebo odpovědi na otázky je možné telefonicky sdělit na číslo 601 339 787.  

Otázky se týkají především toho, zda mají respondenti dostačující informace o sociálních službách poskytovaných na Novoměstsku, jakým způsobem se o nich dozvídají, která ze služeb má podle nich nedostatečnou kapacitu a která jim chybí zcela, případně jejich názor na dostupnost a kapacitu sociálních služeb v regionu obecně.