Rainbow page separator

Dřevěná lávka uhnila, zatím chybí řemeslníci i materiál

Sobota, 21. Srpen 2021

Žďár nad Sázavou / Mimo provoz je aktuálně z důvodu svého neuspokojivého technického stavu dřevěná lávka pro pěší a cyklisty překlenující řeku Sázavu a sousedící s dvouobloukovým kamenným mostem ve Dvorské ulici. Důvodem jejího vyloučení z provozu je skutečnost, že od poslední revize došlo ke značnému rozšíření dřevokazných hub a hniloby dřevěných částí přemostění, takže chodcům i cyklistům by mohlo hrozit nebezpečí úrazu.
Žďárská radnice počítá s opravou, v rámci které je předběžně odhadována výměna minimálně poloviny dřevěných částí lávky, nicméně vzhledem ke stávajícímu nedostatku dodavatelů prací a kvalitního materiálu není jisté, kdy přesně k plánované obnově dojde. Chodci a cyklisté zatím musí se zvýšenou opatrností využívat úzký historický kamenný most společně s motorovou dopravou.