Rainbow page separator

Dřevo je nutné asanovat, než poslouží nové generaci škůdců

Neděle, 26. Leden 2020

Žďár nad Sázavou / Na nárůst početního stavu kůrovce v lesích s požadavkem na zvýšenou aktivitu při jeho eliminaci, která může omezit výši škod a zmírnit průběh probíhající kalamity, opět upozorňuje vlastníky lesů odbor životního prostředí žďárského městského úřadu. Proto majitele lesních porostů vyzývá k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asanaci napadených stromů se zaměřením na dřeviny čerstvě schnoucí. Veškeré napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit, a to ještě před výletem první generace dospělých brouků z napadeného dříví, k němuž dojde v jarních měsících. Opuštěné souše, z nichž kůrovec vylétl již dříve, zpracovávat není nutné. Na tyto činnosti je možné požádat Kraj Vysočina o dotační podporu. V předešlých měsících kůrovcová kalamita ve větší míře zasáhla i Žďárské vrchy, přičemž řada porostů již musela být vykácena, což bude podle odhadu lesníků v letošním roce pokračovat.