Rainbow page separator

Dřevo napadené kůrovcem musí z lesů do konce března

Sobota, 5. března 2016

Těžba dřeva, les, dřevo

Žďár nad Sázavou / Na vlastníky lesů se obrací žďárský odbor životního prostředí v souvislosti s očekávaným přemnožením kůrovce v jarních měsících. To je předpokládáno především ve spojitosti s významným obdobím sucha v loňském roce. Smrkové porosty jsou aktuálně i přes zimní a předjarní srážky značně oslabeny.
„Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, a to včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa, anebo mechanicky či chemicky ošetřit. V průběhu zimy uschlé či dnes usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy z tohoto období je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března. Dříví napadené kůrovcem po 31. březnu je nezbytné zpracovat do konce května,“ přiblížil vedoucí odboru životního prostředí žďárské radnice Jaroslav Doubek.