Rainbow page separator

Drobné opravy Svratečtí přesunuli na příští rok

Neděle, 27. Prosinec 2015

Peníze, papírové bankovky

Svratka / V příštím roce plánují ve Svratce provést některé menší akce, na něž se letos nedostalo.
„Pokud to jen trošku půjde, budeme se snažit tyto resty v příštím roce napravit. Jedná se především o opravu některých místních komunikací včetně částečné rekonstrukce silnice vedoucí areálem průmyslové zóny a rozšíření parkovacích ploch u základní školy. Opravíme také již značně rozsypané schodiště u bočního vchodu do sokolovny,“ informoval starosta Svratky František Mládek.
Řada má dojít také na rekonstrukci soklu rampy u školy a zpevnění plochy před ní zámkovou dlažbou.
„Máme také v plánu kompletně zrekonstruovat dámské toalety na tribuně. Proběhne další etapa kabelizace nízkého napětí a veřejného osvětlení a zaměříme se i na drobné opravy na místním hřbitově,“ dodal starosta.