Rainbow page separator

Druhé setkání nad plánem rozvoje města bude koncem března

Neděle, 21. Únor 2016

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Na 29. března připravuje žďárská radnice další setkání občanů s vedením města, které se bude týkat strategického plánu rozvoje města, jenž nyní vzniká. Akce se uskuteční opět v sále Active – SVČ v Horní ulici.
„Chceme občanům představit první verzi návrhové části strategického plánu a proces tvorby akčního plánu. Předpokládáme, že tam mohly zaznít i návrhy na projektové záměry v jednotlivých oblastech,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Třetí a poslední setkání nad rodícím se strategickým plánem rozvoje Žďáru včetně nového akčního plánu se podle vedení města uskuteční buď v červnu, anebo začátkem září.
„Mělo by tam být prezentováno třicet nejvýznamnějších záměrů akčního plánu,“ upřesnil starosta.
Strategický plán rozvoje města bude zpracován do roku 2028 a akční plán města do roku 2022. Plán má být kompletně hotov letos.