Rainbow page separator

Druhý útulek pro psy má podpořit konkurenční prostředí

Sobota, 6. Prosinec 2014

Žďár nad Sázavou / Nový psí útulek má od začátku příštího roku začít fungovat ve Žďáře nad Sázavou. Konkrétně v Jihlavské ulici v lokalitě „staré cihelny“ na pozemcích města, které k tomuto účelu schválili žďárští radní pronajmout žďárské obecně prospěšné společnosti Úsvit. Ta chce útulek pro přibližně dvacet psů vybudovat a zprovoznit co nejdříve.
Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného čtyřicet korun za metr čtvereční ročně, přičemž pronajatá plocha činí dvě stě metrů čtverečních. Vedení žďárské radnice další útulek vidí jako pozitivní pro vznik konkurenčního prostředí v této oblasti podnikání.
V současné době ve Žďáře funguje pouze útulek u hotelu Grunt ve Vysocké ulici, se kterým má město uzavřenou smlouvu do konce března roku 2016. V průběhu minulého i letošního roku v něm byly zjištěny různé nedostatky, které byly provozovatelce zařízení nařízeny odstranit. Radnice v rámci podpory zařízení letos investovala téměř devadesát tisíc korun do nákupu dvou karanténních kotců, které do útulku smluvně zapůjčila, a rovněž zvýšila poplatek města za jednoho umístěného psa z 50 na 65 korun za den.