Rainbow page separator

Držitelé psů musí do konce srpna uhradit místní poplatek

Neděle, 11. Srpen 2019

Poplatek za žďárské psy je splatný do konce srpna

Žďár nad Sázavou / Do konce srpna jsou povinni držitelé žďárských psů uhradit místní poplatek za druhé pololetí letošního roku. Je možné jej zaplatit hotově nebo platební kartou přímo v pokladně městského úřadu v Žižkově ulici, případně bezhotovostní platbou pod přiděleným variabilním symbolem.
Úhrada poplatku se vztahuje na držitele psů s trvalým pobytem ve žďárských bytových domech, ale také v ohlašovně městského úřadu, držitele více psů i držitele zvířat v sídle podnikání, kdy je roční sazba poplatku vyšší než pět set korun.
V domech s jedním či dvěma byty je chovatel povinen uhradit 300 korun ročně za jednoho psa, za druhého a každého dalšího pak 900 korun. V bytových domech jedno zvíře vyjde na 900 korun a každé další stejného držitele na dva tisíce. Lidé s trvalým bydlištěm v sídle ohlašovny jsou povinni za jedno zvíře zaplatit 600 korun a za další čtrnáct set korun ročně. V nemovitostech s evidenčním číslem činí poplatek za prvního psa 100 korun za rok a 300 za každého dalšího. Na zvíře přihlášené v sídle podnikání se vztahuje poplatek ve výši 900 korun za rok, za druhého a každého dalšího psa jde o dva tisíce.