Rainbow page separator

Dukelskou ulici na pět dnů uzavře oprava povrchu silnice

Pondělí, 6. Červen 2016

Nové Město na Moravě / Ve dnech od 6. do 10. června motoristé neprojedou novoměstskou Dukelskou ulicí, a to z důvodu opravy povrchů komunikace po rekonstrukci kanalizačních rozvodů a uličních vpustí. Dukelská ulice bude neprůjezdná v délce přibližně pětatřicet metrů v místě u garáží před mostem a odbočkou do ulice U Jatek.
Objízdná trasa schválená pro osobní vozidla povede ulicemi Žďárská – Nečasova – Brněnská – Masarykova – Malá – Veslařská – Dukelská. Objížďka opravovaného úseku komunikace určená pro nákladní automobily bude směřovaná ulicí Žďárskou k nemocnici, po silnici I/19 na kruhovou křižovatku a dále potom ulicemi Brněnská – Masarykova – Malá – Veslařská – Dukelská.