Rainbow page separator

Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě hledá nový název

Čtvrtek, 20. Duben 2017

Nové Město na Moravě / Ještě do konce tohoto měsíce mohou lidé posílat své návrhy na nový název novoměstského Domu dětí a mládeže Klubíčko, a to na e-mail alena.sobotkova@nmnm.cz. Zařízení plánuje přejmenování na středisko volného času. Stávající pojmenování organizace nevystihuje obsah činnosti zařízení, které se již nezaměřuje výhradně na děti základního školního věku a mládež, jež oslovuje zájmovými kroužky či příměstskými tábory, ale organizuje například i různé kreativní kurzy pro dospělé zájemce z řad veřejnosti, od maminek na mateřské dovolené až po seniory.
Větší rozsah činnosti podporuje i stávající umístění domu dětí a mládeže v prostorách kulturního domu, což je jednak blíže centru města, navíc k dispozici tam jsou rovněž přednáškové sály pro konání besed a podobných akcí.
Nejoriginálnější návrhy nového názvu, které lidé zašlou, budou odměněny volným vstupem do novoměstských Městských lázní.