Sněžné, snezne, aktuality, dům s pečovatelskou službou
Rainbow page separator

Dům s pečovatelskou službou nabízí volné byty

Středa, 16. listopadu 2011

Sněžné/ Volné byty nyní nabízejí v Domě s pečovatelkou službou ve Sněžném na Novoměstsku. Služba je určena pro starší občany, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči.Využít ji mohou obyvatelé, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu buď přímo ve Sněžném, nebo v jeho místních částech. Těmi jsou vesničky Milovy, Blatiny, Krátká, Podlesí, Samotín a Vříšť. Pro zájemce z jiných okolních vesnic byl radou městyse odsouhlasen poplatek za umístění ve výši deset tisíc korun.
Byty jsou určené pro bydlení především osaměle žijících občanů, příjemců pečovatelské služby a lidem, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační. Z důvodu vysokého věku nebo svého zdravotního stavu ale pro zajištění některých potřeb přesto potřebují pomoc nebo péči ostatních. Tu jim ne vždy mohou zajistit rodinní příslušníci a blízcí. A právě v tomto případě ji může nahradit pečovatelská služba.
Jednotlivé úkony, jako je například osobní hygiena, donáška či dovoz obědů, pomoc při podávání jídla a pití, jednoduché ošetřovatelské úkony, asistence při oblékání, nákupy, nutné pochůzky, úklid nebo udržování domácnosti jsou poskytovány vždy v pracovní dny, a to od sedmi hodin ráno do jedné hodiny odpoledne. Zájemci o umístění v Domě s pečovatelkou službou ve Sněžném na Novoměstsku mohou své žádosti podávat na úřadě tohoto městyse.