Rainbow page separator

Dva domky chráněného bydlení testují jejich noví obyvatelé

Pondělí, 7. června 2021

Žďár nad Sázavou / Obyvatelé dvou nových bezbariérových domků v ulici U Křížku ve žďárské čtvrti Klafar se sžívají s tamním prostředím. Výstavba chráněného bydlení byla naplánována v rámci již několik let probíhajícího procesu transformace křižanovského Domova Kamélie. Domy, jejichž výstavba byla vyčíslena na jednatřicet milionů korun bez DPH, jsou pro celkem dvanáct lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž zdravotní stav však nevyžaduje, aby museli svůj život strávit v ústavu.
V jednom přízemním domku je umístěna domácnost pro šest klientů, kteří potřebují střední a vysokou míru podpory, v druhém jde o tři domácnosti se službou chráněné bydlení – jedna domácnost je pro čtyři klienty a dvě domácnosti pro jednoho klienta s nízkou nebo střední mírou podpory. V minulých letech už podobné chráněné bydlení ve formě malých domácností a s dohledem odborného personálu v rámci transformace sociálních služeb vzniklo v řadě měst a obcí žďárského okresu.