Rainbow page separator

Dva nejnebezpečnější silniční úseky Vysočiny jsou ve Žďáře

Pátek, 27. září 2019

Projekt křižovatky v Brodské ulici se má řešit komplexně

Žďár nad Sázavou / Hned dvě z prvních pěti nejnebezpečnějších míst na silnicích Vysočiny, která vyplynula z aktualizované mapy pojišťovny Allianz, jsou ve Žďáře nad Sázavou. Na druhém místě se za nejnebezpečnějším místem Vysočiny, kterým se za léta 2016–2018 stala zatáčka na silnici I/38 v katastru Svojkovic na Jihlavsku, umístila křižovatka žďárských ulic Brodská a Revoluční. Za poslední tři roky tam došlo k deseti nehodám s jedním smrtelným a jedním těžkým zraněním. Páté vysočinské mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pak obsadila další žďárská křižovatka, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ulic Dolní a Neumannova. Do statistiky se tam ve zmíněné době zapsalo sedm dopravních nehod se dvěma těžce raněnými.
Aktualizovaná analýza vychází z databáze Jednotné dopravní vek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torové mapy (JDVM) s lokalizací všech dopravních nehod v České republice evidovaných Policií ČR. Jsou v ní identifikována místa nejčastějších nehod s vážnými zdravotními následky v letech 2016–2018. Stejně jako v předchozích ročnících té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to analýzy byly i nyní posuzovány dálnice a silnice I. třídy. Allianz přehled nejrizikovějších úseků na tuzemských silnicích vydává již devátým rokem, přičemž vždy upozorňuje na místa s nejvyšší nehodovostí za poslední tři roky. Kraj Vysočina se le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos v žebříčku dvaceti nejrizikovějších úseků v České republice neumístil.