Rainbow page separator

Dva pozemky na Zelené hoře byly převedeny Žďáru nad Sázavou

Pátek, 3. Duben 2020

Žďár nad Sázavou / Dva pozemky ležící v těsné blízkosti poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památky UNESCO, bezúplatně převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚPZSVVM) Žďáru nad Sázavou.
Jedná se o dvě parcely o celkové výměře 626 metrů čtverečních. Jeden ze zmíněných pozemků tvoří část přístupové cesty, na druhém se nachází veřejná zeleň. Oba jsou součástí klidové a odpočinkové zóny na území ochranného pásma platící pro areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní kostel.
Pozemky rozkládající se kolem významné stavební památky byly tímto krokem sjednoceny. Bezúplatným převodem, který ÚPZSVVM provedl z důvodu veřejného zájmu, Žďár nad Sázavou získal poslední dvě parcely v blízkém okolí kostela svatého Jana Nepomuckého, které byly do té doby zapsány na jiného vlastníka.