Rainbow page separator

Edukační programy pro školy

Neděle, 13. prosince 2015

Žďár nad Sázavou / Zveme učitele, žáky a studenty na prohlídku Muzea nové generace v Zámku ve Žďáru nad Sázavou!
Komplex nabízí mimořádnou příležitost pracovat s vybranými tématy v autentickém prostředí a zároveň v širokých souvislostech/dobovém kontextu, které zprostředkovává nová expozice. Nabízíme pedagogům základních a středních škol a jejich žákům výjimečnou možnost komplexních vzdělávacích programů s přesahem do historie, dějin umění i každodennosti, ale také matematiky, fyziky nebo anatomie.
Všechny nabízené programy sledují cíle stanovené v rámcově vzdělávacích programech MŠMT ČR a zároveň jsou postaveny na mimořádné příležitosti představit mezipředmětové vazby v autentickém a stále živém prostředí, kde se setkávají jednotlivé obory lidské činnosti, historie se současností, světské s duchovním

Edukační program pro 1. stupeň ZŠ: Odkud je blízko ke hvězdám
Edukační program pro 2. stupeň ZŠ: Člověk v domě, dům v člověku
Edukační program pro střední školy: Stabilitas loci – Žďárský klášter v labyrintu času

Praktické informace:
Programy trvají 2—3 hodiny a jsou realizovány přímo v prostorách Muzea nové generace (expozice a Inventorium – prostor pro workshopy) a v areálu zámku.

Programy jsou vedeny zkušenými lektory, vyškolenými školiteli z lektorského oddělení Národní galerie v Praze.
Programy nabízíme v pracovní dny od 8.30—17.00.
Cena programu je 50,– Kč / žák / student (pedagog má vstup zdarma)
V ceně programu je zahrnut program vedený lektorem, veškeré pomůcky a materiály nutné k realizaci programu.


edukacni programy muzeum nove generace zdar nad sazavou zamek zdar 2