Rainbow page separator

Evropské peníze podpořily také vznik nové terénní služby

Čtvrtek, 25. ledna 2018

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Nová sociální služba začala od ledna fungovat pod hlavičkou příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Jedná se o terénní službu, která má sídlo v prostorách azylového domu pro muže v Brodské ulici, přičemž dvě terénní sociální pracovnice poskytují podporu především obyvatelům lokality Žďár nad Sázavou 3.
Službu podpořily finanční prostředky z Evropské unie v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, s níž Žďár spolupracuje od roku 2016. Radnice obdržela rovněž peníze na podporu činnosti asistentů prevence kriminality, kteří v lokalitě Žďáru nad Sázavou 3 pracují a patří do stavu městské policie.
„Bude jim pořízeno nové vybavení a zajištěno pravidelné vzdělávání v různých oblastech,“ řekla manažerka prevence kriminality žďárské městské policie Dagmar Pálková, která je zároveň mentorem asistentů.