Rainbow page separator

Festival vzdělávání nabídne na osmdesát stánků

Sobota, 17. Říjen 2015

Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Kolem osmdesáti středních škol, učilišť, vyšších odborných škol a firem se sejde při tradičním Festivalu vzdělávání, který se i letos uskuteční v prostorách žďárského Domu kultury. Bude se konat ve čtvrtek 12. listopadu v době od 8 do 17 hodin a je očekáváno, že se jej opět zúčastní řada žáků z osmých či devátých tříd, případně i jejich rodičů, a to nejen ze žďárského okresu.
„Letošní dvacátý ročník by se od těch předešlých neměl v podstatných rysech lišit. Nabídka bude jako každý rok bohatá, počet přihlášených účastníků se opět pohybuje okolo osmdesáti. Nový stánek nahlásily například Kraj Vysočina či Střední škola pro tělesně postižené. Ta přichází se zajímavými obory, jako je bižuterie, košíkářství, tkalcovství, brašnářství a dalšími, které jsou zaměřeny na lidi s tělesným postiženým,“ vyjádřila se za pořadatele ředitelka příspěvkové organizace města Kultura Žďár Marcela Lorencová s tím, že vítá, že se ve školství opět začaly výrazněji uplatňovat řemeslné obory. „Doufáme, že je již minulostí, nebo jí co nejdříve bude, mylný názor, že vyučený absolvent je méně než středoškolák. Dobrý řemeslník musí být nejen manuálně zručný, ale musí umět u práce přemýšlet, aby se jeho dílo zdařilo,“ dodala ředitelka.