Festival vzdělávání
Rainbow page separator

Festival vzdělávání se uskuteční už po devatenácté

Úterý, 21. října 2014

Žďár nad Sázavou / Už 19. ročník Festivalu vzdělávání připravuje příspěvková organizace města Kultura Žďár. Přehlídky vzdělávacích možností a pracovního uplatnění, která je určena především pro žáky 7. až 9. ročníků základních škol či jejich rodiče, se opět zúčastní střední školy, učiliště, vyšší odborné školy, vzdělávací instituce i firmy. Obvykle se na festivalu prezentuje bezmála sedm desítek organizací, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nejenom z Kraje Vysočina. „Žďárský Festival vzdělávání patří rozsahem svojí nabídky k největším akcím [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to typu v republice,“ uvedla ředitelka organizace Kultura Žďár Marcela Lorencová. Festival se uskuteční ve čtvrtek 13. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu od 8 do 17 hodin ve žďárském Domě kultury.
Kromě stánků a panelů, prostřednictvím nichž se mohou jednotliví vystavovatelé prezen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat, se budou některé školy představovat i individuálně na jevišti. Ty[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to produkce budou lokálně ozvučeny tak, aby se nenarušil průběh festivalu. Zájemci se v rámci Festivalu vzdělávání mohou dozvědět, co studium na té které škole obnáší a k návštěvnicky nejatraktivnějším částem programu patří praktické ukázky dovedností učňů – například v učebních oborech kuchař, cukrář, barman nebo kadeřník. Pozornost obvykle vzbuzují i funkční modely, jež zkonstruovali studenti technických škol.