Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, filmáč, Ponorka
Rainbow page separator

„Filmáč“ s Ponorkou

Neděle, 25. Březen 2012

Ponorka – centrum prevence, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, se rozhodla působit preventivně nejenom v rámci programů na základních a středních školách, ale také mimo školu pro širokou veřejnost.

Jedná se o promítání snímků, které obsahují náměty, týkající se sociálně nežádoucích jevů, se kterými se dnešní společnost setkává.

filmac-s-ponorkou„Domníváme se, že filmy, které se zabývají aktuální problematikou jako jsou návykové látky, sexuálně rizikové chování nebo šikana, mohou být dobře využitelné z didaktického hlediska. Ne vždy jsou však témata ve filmu zpracována kvalitním způsobem a ne všechny filmy jsou pro všechny vhodné bez diskuse o proběhlém ději. Cílem našeho projektu tedy je s diváky nejen film shlédnout, ale následně se o něm i pobavit, ujasnit a vysvětlit si jednotlivé důležité momenty a jejich možné následky,“ uvedla koordinátorka programů primární prevence Bc. Jana Lacinová, DiS.

První promítání proběhne ve středu 28. března 2012 od 16.30 hod. v prostorách zasedací místnosti Charity (Horní 22, druhé patro, dveře č. 7). Jako první bude uveden film: „My děti ze stanice ZOO“, který se zabývá problematikou návykových látek. Na duben je připraven film s tématem šikana ve škole s názvem Klass. Cílovou skupinou jsou nejen mladí lidé od 2. stupně ZŠ, ale i jejich rodiče a široká veřejnost.

„V dnešní době se pozornost veřejnosti soustředí nejenom na návykové látky. Dalšími ožehavými tématy jsou například šikana a rasismus. V našem filmovém klubu bychom se rádi zabývali vším, co v prevenci rizikového chování považujeme za aktuální,“ objasňuje Jana Lacinová.

Tzv. „filmáče“ budou probíhat vždy poslední středu v měsíci vždy v zasedací místnosti Oblastní charity Žďár nad Sázavou na Horní ulici 22.  Po každém filmu bude následovat diskuse s reflexí, ve které se lektoři Ponorky společně s diváky budou zabývat důležitými momenty a zvraty ve filmu a prodiskutují vše důležité.

„Ve výběru filmů pro nás hraje roli nejen téma, ale především jeho zpracování. Všechny filmy, které budeme ve „filmáči“ promítat, prošly naším výběrem. Bylo by vhodné, aby diváci po filmu zůstali i na diskusi. Ve všech snímcích jsou momenty, které mohou být velmi působivé. Bylo by tedy dobré si všechny tyto věci vyjasnit bezprostředně po shlédnutí filmu, “ zmiňuje závěremJana Lacinová, která srdečně zve všechny zájemce na první promítání ve středu 28. března.

Autor: Mgr. Helena Ficková

Posláním centra prevence je ovlivnění postoje mladých lidí vůči zneužívání návykových látek  a dalších forem rizikového chování s podporou zdravého životního stylu.