Rainbow page separator

Flamberg slaví třicetiny, uplynulá léta přiblíží výstava

Pondělí, 21. března 2022

Žďár nad Sázavou / Třicet let činnosti si le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos připomíná žďárská Společnost his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torického šermu Flamberg. U příleži[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tosti [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to výročí se v době od 12. dubna do 15. května v regionálním muzeu uskuteční retrospektivní výstava, která zahrne průřez třicetile[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torií šermířské skupiny, jež se dnes zaměřuje především na období raného baroka. Vernisáž výstavy, během níž šermíři z Flambergu divákům předvedou svoje umění, je naplánovaná na sobotu 16. dubna, přičemž nebudou chybět šermířské souboje, výstřel z děla i ukázka dobového vojenského výcviku. Návštěvníci se seznámí taktéž s prostředím vojenského ležení, tedy i s děly, mušketami, meči či dalším dobovým vybavením a obecně s běžným vojenským životem. Některé součásti výstroje a vybrané zbraně si budou moci sami vyzkoušet, například střelbu z luku na terč.
Na výstavě v muzeu budou k vidění repliky zbraní, zbroje a výstroje od středověku až po dobu baroka, které žďárští šermíři používali a čas[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to stále používají při svých vys[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupeních. Ty doplní fo[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tografické a další materiály mapující tři desítky let trvající his[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torii žďárského Flambergu.