Rainbow page separator

Fond pěstební činnosti má pomoci s obnovou městských lesů

Pondělí, 19. září 2022

Žďár nad Sázavou / Vznik Fondu pěstební činnosti schválili žďárští zastupitelé. Jeho účelem je zajištění finančních prostředků z příjmů městských lesů pro obnovu porostů poničených kůrovcovou kalamitou i související technické infrastruktury, a to s důrazem na rekreační funkci příměstských lesů. Do účelového fondu bude zahrnuto padesát procent příjmů z prodeje dřeva, peníze z prodeje lesních pozemků, polovina financí z pronájmů lesních pozemků, dary, dotace, úroky z peněz uložených na účtu fondu či finance převedené z rozpočtu města.
Prostředky z Fondu pěstební činnosti plánuje žďárská radnice využít zejména na opětovné zalesnění ploch po těžbě, budování oplocenek, nátěry proti okusu mladých stromků zvěří a podobně, dále na nákup lesních pozemků nebo jejich pronájem. Tyto finance pomohou rovněž při likvidaci kalamit, stavbě a údržbě lesních komunikací, pronájmu nebo nákupu a údržbě lesní techniky, pořízení odborných lesnických služeb či vyhotovení lesního plánu.