Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, grant, kultura
Rainbow page separator

Grant podpoří i průvodce sakrální architekturou

Čtvrtek, 28. Březen 2013

Žďár nad Sázavou / Grantový program na podporu ediční činnosti vázané na kulturu, historii a přírodu s názvem Ediční činnost 2013 vyhodnotili žďárští radní. Tři úspěšní žadatelé o peníze města si rozdělí finance ve výši šedesát tisíc korun.

Grantový program na podporu ediční činnosti žďárská radnice vyhlašuje jednou za dva roky, celkový objem poskytovaných peněz činil sto tisíc korun. Z celkem sedmi žádostí byly schváleny tři.

Dvaadvacet tisíc korun bylo přislíbeno římskokatolické farnosti ve žďárském zámku, která je použije na vydání stručného průvodce žďárskou sakrální architekturou. Publikace vyjde v nákladu šesti tisíc kusů.

Třicet tisíc korun z grantu města získá Informační a turistické centrum Zámek Žďár na stručného průvodce areálem zámku, expozicemi i památkou UNESCO. Náklad bude dvacet tisíc kusů.

Třetím příjemcem financí z grantu je Jan Havlík ze společnosti Grafies 3 plus, který vydá historický kalendář Žďáru v nákladu 3100 kusů – prodejní cena kalendáře bude činit šedesát korun za kus.