Rainbow page separator

Hamerský okruh nabízí Olšiakovy sochy, rybníky i skály

Pondělí, 16. Květen 2011

Patnáct kilometrů musejí zdolat ti, kteří se rozhodnou vyrazit na kole či pěšky na Hamerský vycházkový okruh. Trasa je zvolena tak, že seznámí návštěvníky s různorodými přírodními i architektonickými krásami v okolí Hamrů nad Sázavou a přilehlých obcí. Lidé na ní najdou celkem 12 rybníků, dále třeba Brdíčkův mlýn neboli Šlakhamr. Okruh dále zavede turisty například i k několika betonovým sochám známého žďárského umělce Michala Olšiaka.

slakhamrJako start pochodu je možné symbolicky zvolit Konec světa – hranici mezi Čechami a Moravou na samém okraji vesnice. Nachází se tam starorakouská hraniční strážní budka s figurínou strážce hranice, malé posezení a je tam také možnost odstavit automobil. Poté mohou turisté po speciálních žlutých značkách z černým „H“ uprostřed zamířit k Brdíčkovu mlýnu – jedná se o starý hamr, který v uplynulých letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí a v červnu či červenci jej čeká zpřístupnění veřejnosti.

Od něj je to jenom kousek k Rozštípené skále. Tento rulový skalní útvar byl vyhlášen jako přírodní památka a oblíbený je nejen mezi turisty, ale i mezi horolezci. Pár kroků od Rozštípené skály se nachází další lákadlo Hamerského okruhu – Olšiakova socha Mamut. U ní si lze odpočinou na lavičce a kochat se výhledem na mohutné skalisko nad řekou Sázavou. Budou-li turisté či cyklisté sledovat značení i nadále, dojdou k bývalému lomu Štenice. Ten stojí za zhlédnutí hlavně v zimě, kdy na jeho vysokých stěnách mrzne stékající voda a vytváří obrovské ledopády. Z lomu stezka dále pokračuje přes silnici I/19 k několika půvabných vodním nádržím. Odpočinout si je tak možné například u Hlubokého, Farského nebo Sázavského rybníka. Trasa se následně vynořuje u Olšiakova díla Kůň a vůz.

jezirko-vapenice1Žlutá značka pak pokračuje kolem Hamroně, dalšího výtvoru z dílny žďárského umělce, až k rybníku, kam míří na procházky hodně obyvatel blízkého Žďáru nad Sázavou. Jeho jméno zní Dívka. Cestou od Dívky čeká poutníky táhlé, ale poměrně příjemné stoupání po polní cestě lemované poli, lesíky a loukami. Námaha je nakonec odměněna nejen dalekým výhledem na Žďár i jeho okolí, ale také odpočinkem u Olšiakovy sochy Mamlase. Turisté nebo jezdci na bicyklu si poté užijí zase chůzi z kopce, a to až k rybníku Mikšovec, v němž se kromějiného vyskytují mnohé ohrožené druhy obojživelníků. Sledujíce speciální značení mohou lidé pokračovat až k tajemnému jezírku Vápenice ukrytému v hlubokých lesích a následně i k rybníku Rejznarka. Také od této vodní nádrže čeká pěší i cyklisty cesta lesem, která je dovede k skalnímu útvaru Peperek, někdy též nazývanému Čertův kámen. Kolem dominantní skály, z níž je výhled poměrně omezený, se nacházejí také unikátní balvanová pole. A pak? Turisty čeká už jen sestup z prudkého kopce a vynoří se opět na Konci světa.

Počet kilometrů: cca 15 km
Náročnost: střední, místy stoupání
Orientace v terénu: dobrá, orientovat se lze podle speciálního značení